Úvod | Produkty | Ostatní tiskové prostředky | Přísady do vlhčení

Win Fount SF1

Jedná se o univerzální koncentrovaný vlhčící roztok pro použití v archovém, kotoučovém a formulářovém ofsetovém tisku, je velmi vhodný i pro UV barvy. Ve většině případů je dostačující přídavek 6-8% IPA v alkoholovém vlhčícím systému. Je vhodný pro všechny typy vlhčících systémů. Je vhodný pro vodu s tvrdostí 4-25°dH.

Win Fount SF1-H

Jedná se o přípravek se stejnými vlastnostmi jako Win Fount SF1, ale pro tvrdost vody 14-30°dH.

Win Fount CS1

Jedná se o koncentrovaný vlhčící roztok pro použití v kotoučovém ofsetovém tisku – coldsetu. Tento přípravek, s širokým rozsahem použití, je velmi vhodný při problémech s tiskem plných ploch a má vynikající přenosové vlastnosti především v kombinaci s moderními coldsetovými barvami. Přípravek obsahuje vysoce účinné látky na ochranu tiskové desky a aktivní inhibitory koroze.

Win System ALK

Vysoce efektivní alkalický čisticí prostředek pro vlhčící systémy. Je určen k čištění veškerých vlhčících systémů s vysokým stupněm znečištění. Win Systém ALK je pro svou alkalitu určen pro čištění kyselých systémů.

Dyna Fount 426 Ci

Vlhčící koncentrát pro použití na archových, rotačních i formulářových tiskových strojích. Pro alkoholová vlhčící zařízení většinou zcela postačuje přidání 6 až 8 % izopropylalkoholu (IPA). Dyna Fount 426Ci dosahuje optimálních výsledků také při použití UV barev. Přípravek lze obzvláště doporučit tam, kde jsou problémy s vápenatými usazeninami na barevníkových válcích a tiskové gumě. Dyna Fount 426Ci splňuje všechny požadavky nejdůležitějších výrobců tiskových strojů. Přípravek je vhodný pro vodu s tvrdostí  4° - 25° dH.

Dyna Col 381 Ci

Vlhčící koncentrát koncipovaný pro použití na archových a formulářových tiskových strojích. Dyna Col 381CI je vyvinut speciálně za účelem možnosti podstatně snížit či úplně vyloučit použití přídavku izopropylalkoholu (IPA). Pro alkoholová vlhčící zařízení většinou plně postačuje přidání od 0 do 4 % IPA. Tento přípravek je velmi vhodný i tam, kde jsou problémy s vápenatými usazeninami na barevníkových válcích a tiskové gumě. Dyna Col 381CI splňuje všechny požadavky nejdůležitějších výrobců tiskových strojů a lze jej používat pro CTP desky. Přídavek 2% Dyna Col 381CI může nahradit maximálně 12% IPA v alkoholových vlhčících zařízeních. Tento přípravek je vhodný pro vodu s tvrdostí 8° - 16° dH.

Dyna Col AC304

Vlhčící koncentrát pro použití na archových strojích a na nekonečný rotační tisk. Je vyvinut pro snížení nebo úplné vyloučení použití izopropylalkoholu (IPA) a nabízí široké okno pro tiskový proces. Snižuje vápníkové usazeniny na válcích a tiskových gumách. Dyna Col AC 304 nabízí aktivní ochranu tiskových desek a rovněž poskytuje ochranu proti korozi. Tento prostředek odpovídá veškerým požadavkům předních výrobců tiskových strojů. Přídavek 2-3% Dyna Col AC304 do vlhčícího roztoku může nahradit až 12% IPA. Tento přípravek je vhodný pro vodu s tvrdostí 8-16° dH.