Úvod | Produkty | Ostatní tiskové prostředky | Pomocné mycí prostředky

 

Win Wash HR Bio

Vysoce účinný čistič zaschlých barev, a to jak konvenčních, tak i UV barev. Tento přípravek je vhodný i do flexotisku. Přípravek neobsahuje žádné aromatizované nebo halogenové uhlovodíky a proto je z hlediska použití bezproblémový. Navíc jsou všechna rozpouštědla z toxikologického hlediska neklasifikovaná. Přípravek Win Wash HR Bio je hořlavinou III. tř. Na rozdíl od ostatních čističů tohoto typu, má Win Wash HR Bio pomalé odpařování, a proto může bezproblémově proniknout do odstraňované barvy. Pomalé odpařování zajišťuje jednoduchou a bezpečnější práci a snižuje spotřebu přípravku.

 Win Wash D1

Přípravek na mytí potahů vlhčících válců. Jedná se o stabilní, s vodou mísitelnou emulzi rozpouštědel a detergentů. Tento přípravek je navržen pro použití v mycích zařízeních vlhčících válců, nebo pro ruční mytí vlhčících válců. Win Wash D1 má ideální viskozitu pro malou spotřebu a snadnou aplikaci.

Win Wash MRC

Přípravek na čištění vlhčících válců a kondicionér. Win Wash MRC odstraňuje z povrchu válců hydrofobické nečistoty a tím umožňuje vytvoření stabilního vodního filmu a dobrý transport vody. Prodlužuje mycí intervaly a úplně odstraňuje mastnotu z povrchu válců.

Win Wash RG1

Speciálně koncipovaný gel pro odstraňování vápenatých usazenin z barevníkových válců a tiskových gum. Tento gel je koncipován na vodní bázi a obsahuje biologicky odbouratelná rozpouštědla a povrchově aktivní látky s vynikající stabilitou.

Win Wash RG2

Speciálně koncipovaný gel pro odstraňování zbytků zaschlé barvy z barevníkových válců a tiskových gum. Win Wash RG2 odstraňuje zbytky barvy z pórů gumy a regeneruje její povrch. Pravidelné preventivní používání na barevníkové válce potlačuje pruhování při tisku a udržuje válce v optimálním stavu. Win Wash RG2 neobsahuje uhlovodíky. Tento gel je koncipován na vodní bázi a obsahuje biologicky odbouratelná rozpouštědla a povrchově aktivní látky s vynikající čistící schopností.