Úvod | Produkty | Ostatní tiskové prostředky | Mycí prostředky

Win Wash A40WM

Bezaromátový mycí přípravek mísitelný s vodou. Přípravek je vhodný pro všechny typy strojů. Win Wash A40WM je skutečné rozpouštědlo, které dobře čistí, efektivně myje a potlačuje sedání papírového prachu a barvy na tiskové gumy. Tato vyvážená směs moderních rozpouštědel má výbornou čistící schopnost. Win Wash A40WM je podstatně méně závadný pro životní prostředí než běžné mycí prostředky obsahující aromáty a je biologicky odbouratelný.

Win Wash A60

Bezaromátový mycí přípravek pro automatická mycí zařízení i ruční mytí, na mytí tiskových gum a barevníkových válců. Přípravek je schválený firmou FOGRA. Bod vzplanutí 62°C vyhovuje požadavkům moderních automatických mycích systémů. Přípravek je biologicky odbouratelný.